РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 08.11 по 10.11.2017г.

РАСПИСАНИЕ занятий с переменами с 08.11 по 10.11.2017г.

┌──────────────╥───────────────╥───────────────╥───────────────╖

│ НЕДЕЛЯ 1 ║ СРЕДА ║ ЧЕТВЕРГ ║ ПЯТНИЦА ║

├──────────────╫───┬───┬───┬───╫───┬───┬───┬───╫───┬───┬───┬───╢

│ ║ 1 │ 2 │ 3 │ 4 ║ 1 │ 2 │ 3 │ 4 ║ 1 │ 2 │ 3 │ 4 ║

├──────────────╫───┼───┼───┼───╫───┼───┼───┼───╫───┼───┼───┼───╢

│Арбуз С.М. ║ │231│ │ ║221│231│ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │Тех│ │ ║Оте│Тех│ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │214│ │ ║214│214│ │ ║ │ │ │ ║

│Базаковская Е.║ │ │ │241║ │371│ │ ║ │242│241│ ║

│ ║ │ │ │Мат║ │ТОК│ │ ║ │Мат│Мат│ ║

│ ║ │ │ │410║ │410│ │ ║ │410│410│ ║

│Бествицкая Л.В║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│Богатко И.Э. ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║111│ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ТОм│ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ 15│ │ │ ║

│Брич Д.А. ║ │ │242│261║231│281│241│ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │НТи│НТи║НТи│СтК│НТи│ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │408│408║408│408│408│ ║ │ │ │ ║

│Вакулич В.С. ║ │442│ │231║313│321│461│242║241│341│421│ ║

│ ║ │Физ│ │Физ║Физ│Физ│Физ│Физ║Физ│Физ│Физ│ ║

│Веренич А РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 08.11 по 10.11.2017г..Я. ║381│311│ │ ║481│ │312│311║381│ │ │ ║

│ ║МПО│МПО│ │ ║МПО│ │МПО│МПО║МПО│ │ │ ║

│ ║303│303│ │ ║303│ │303│303║303│ │ │ ║

│Вильчук Е.В. ║ │241│213│111║261│211│ │ ║281│111│ │ ║

│ ║ │ИнГ│ИнГ│ТЧе║ОИн│ИнГ│ │ ║ИнГ│ТЧе│ │ ║

│ ║ │409│409│409║409│409│ │ ║409│409│ │ ║

│Водчиц М.В. ║ │313│231│ ║111│ │213│ ║ │313│231│213║

│ ║ │ТОс│УЭа│ ║УТр│ │УЭа│ ║ │ТОс│УЭа│УЭа║

│ ║ │ 20│ 20│ ║ 20│ │ 20│ ║ │ 20│ 20│ 20║

│Гмир С.Н. ║111│442│281│ ║313│321│ │242║241│341│ │ ║

│ ║Физ│Физ│Физ│ ║Физ│Физ│ │Физ║Физ│Физ│ │ ║

│Головешкина С.║413│ │312│ ║312│ │ │ ║312│ │ │ ║

│ ║ИТе│ │ИТе│ ║ИТе│ │ │ ║ИТе│ │ │ ║

│ ║ 17│ │ 17│ ║ 17│ │ │ ║ 17│ │ │ ║

│Головин А РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 08.11 по 10.11.2017г..А. ║312│ │431│441║ │ │442│441║431│442│ │ ║

│ ║ТОс│ │МПО│АПе║ │ │АПе│АПе║МПО│АПе│ │ ║

│ ║ 16│ │ 16│ 16║ │ │ 16│ 16║ 16│ 16│ │ ║

│Громадина И.М. ║313│ │ │431║ │ │431│ ║ │ │313│ ║

│ ║ОСГ│ │ │ОСГ║ │ │ОСГ│ ║ │ │ОСГ│ ║

│ ║310│ │ │310║ │ │310│ ║ │ │310│ ║

│Гуринович В.М.║311│111│313│411║413│312│ │411║413│ │312│ ║

│ ║ОУТ│ПДД│ПДД│ЭЭл║ЭЭл│ОУТ│ │ЭЭл║ЭЭл│ │ПДД│ ║

│ ║ 28│ 28│ 28│ 28║ 28│ 28│ │ 28║ 28│ │ 28│ ║

│Давыдова Л.Н. ║ │ │ │311║ │311│ │ ║ │ │ │221║

│ ║ │ │ │ИТе║ │ИТе│ │ ║ │ │ │ИТе║

│ ║ │ │ │ 17║ │ 17│ │ ║ │ │ │ 17║

│Дубовская Е.В.║ │ │213│221║261│221│ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ИнГ│ОИн║ОИн│ОИн│ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │404│404║404│404│ │ ║ │ │ │ ║

│Дудко С.Н. ║242│371│261│111║242│211│ │371║371│111│261│ ║

│ ║ИнГ│Отр│ТДО│ТЧе║ИнГ│ИнГ│ │Отр║Отр│ТЧе РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 08.11 по 10.11.2017г.│ТДО│ ║

│ ║ 32│ │ 32│ 32║ 32│ 32│ │ ║ │ 32│ 32│ ║

│Жежейко Е.Л. ║ │381│221│281║431│111│311│ ║261│311│442│ ║

│ ║ │ОПр│ОСГ│ОСГ║ОПр│ОПр│ОСГ│ ║ОСГ│ОСГ│ОПр│ ║

│ ║ │401│401│401║401│401│401│ ║401│401│401│ ║

│Жук О.А. ║461│461│411│ ║ │461│481│ ║ │ │461│421║

│ ║ОПр│Оме│Оме│ ║ │ЭОр│Оме│ ║ │ │ОПр│Оме║

│ ║304│304│304│ ║ │304│304│ ║ │ │304│304║

│Застровская О.║ │241│ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ИнГ│ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │306│ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│Зинович Ю.С. ║341│ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ППо│ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║обк│ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│Зубарева Н.Л. ║481│ │381│381║ │381│381│481║ │381│381│ ║

│ ║СПн│ │ТОС│ПрС║ │Тсв│ТОС│СПн║ │ТОС│ПрС│ ║

│ ║ 37│ │ 37│ 37║ │ 37│ 37│ 37║ │ 37│ 37│ ║

│Ивчик Г.В. ║321│441│421│ ║341│421│ │ ║ │441│321│ ║

│ ║ОПП РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 08.11 по 10.11.2017г.│МВР│МВР│ ║ОПП│МВР│ │ ║ │МВР│ОПП│ ║

│ ║201│201│201│ ║201│201│ │ ║ │201│201│ ║

│Пробирок Д.И. ║ │ │311│312║ │ │313│312║ │312│311│ ║

│ ║ │ │УСМ│УСМ║ │ │С/х│УСМ║ │УСМ│УСМ│ ║

│ ║ │ │ 30│ 30║ │ │ 30│ 30║ │ 30│ 30│ ║

│Кочина О.Н. ║ │ │442│ ║ │ │ │442║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ИнЯ│ ║ │ │ │ИнЯ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │203│ ║ │ │ │203║ │ │ │ ║

│Кривенчук И.В.║242│ │ │221║242│221│371│ ║281│371│ │ ║

│ ║ИнГ│ │ │ОИн║ИнГ│ОИн│МОб│ ║ИнГ│МОб│ │ ║

│ ║405│ │ │405║405│405│405│ ║405│405│ │ ║

│Кривецкий В.В.║411│421│321│ ║ │ │441│321║441│ │ │ ║

│ ║КГр│ОПЭ│ЭОс│ ║ │ │ЭлС│ЭОс║ЭлС│ │ │ ║

│ ║211│211│211│ ║ │ │211│211║211│ │ │ ║

│Лапиков И.И. ║231│ │ │ ║ │ │ │431║221│431│341│ ║

│ ║Ос/│ │ │ ║ │ │ │ТОГ║СтК│ТОГ│СтК│ ║

│ ║ 23│ │ │ ║ │ │ │ 23║ 23│ 23│ 23│ ║

│Левченко РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 08.11 по 10.11.2017г. А.Н. ║ │ │413│ ║421│ │411│413║411│413│ │ ║

│ ║ │ │ЭОт│ ║ЭОт│ │ОПл│ЭОт║ОПл│ЭОт│ │ ║

│ ║ │ │302│ ║302│ │302│302║302│302│ │ ║

│Макаревич Р.О.║ │213│ │ ║ │ │211│ ║211│ │ │ ║

│ ║ │ТРА│ │ ║ │ │УЭа│ ║УЭа│ │ │ ║

│ ║ │ 21│ │ ║ │ │ 21│ ║ 21│ │ │ ║

└──────────────╨───┴───┴───┴───╨───┴───┴───┴───╨───┴───┴───┴───╜

РАСПИСАНИЕ занятий с переменами с 08.11 по 10.11.2017г.

┌──────────────╥───────────────╥───────────────╥───────────────╖

│ НЕДЕЛЯ 1 ║ СРЕДА ║ ЧЕТВЕРГ ║ ПЯТНИЦА ║

├──────────────╫───┬───┬───┬───╫───┬───┬───┬───╫───┬───┬───┬───╢

│ ║ 1 │ 2 │ 3 │ 4 ║ 1 │ 2 │ 3 │ 4 ║ 1 │ 2 │ 3 │ 4 ║

├──────────────╫───┼───┼───┼───╫───┼───┼───┼───╫───┼───┼───┼───╢

│Мацкевич Т.Н. ║ │ │ │ ║ │ │281│241║ │ │ │211║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ВФи│ВФи║ │ │ │ВФи║

│ ║ │ │ │ ║ │ │106│106║ │ │ │106║

│Мендель В.Н. ║213│481│ │481║281│481│231│ ║231│481│213│ ║

│ ║Мат│ПСК│ │ККа║Мат│ПСК│Мат│ ║Мат│ПСК│Мат│ ║

│ ║102│102│ │ ║102│102│102│ ║102│102│102│ ║

│Мовшук А.В. ║261│312│481│ ║441│ │413│381║ │211│371│ ║

│ ║Физ│Физ│Физ│ ║Физ│ │Физ РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 08.11 по 10.11.2017г.│Физ║ │Физ│Физ│ ║

│Невар С.В. ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║481│ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ПЭт│ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║106│ │ │ ║

│Невдах С.И. ║ │ │ │ ║213│411│ │ ║311│ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║Физ│Физ│ │ ║Физ│ │ │ ║

│Никитюк А.В. ║413│ │312│311║312│311│ │ ║312│ │ │221║

│ ║ИТе│ │ИТе│ИТе║ИТе│ИТе│ │ ║ИТе│ │ │ИТе║

│ ║ 29│ │ 29│ 29║ 29│ 29│ │ ║ 29│ │ │ 29║

│Полевчук Л.В. ║281│242│241│213║ │241│242│281║213│281│242│ ║

│ ║Тех│Тех│Тех│Тех║ │Тех│Тех│Тех║Тех│Тех│Тех│ ║

│ ║307│307│307│307║ │307│307│307║307│307│307│ ║

│Полховская С.Н║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│Пратасеня С.А.║ │411│211│211║211│413│ │ ║ │ │411│ ║

│ ║ │ПрЭ│ТРА│ТРА║ТРА│ПрЭ│ │ ║ │ │ПрЭ РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 08.11 по 10.11.2017г.│ ║

│ ║ │ 26│ 26│ 26║ 26│ 26│ │ ║ │ │ 26│ ║

│Прохорович И.И║442│ │441│ ║381│313│ │ ║313│ │ │ ║

│ ║Спе│ │Спе│ ║Отр│Отр│ │ ║Отр│ │ │ ║

│ ║ 31│ │ 31│ ║ 31│ 31│ │ ║ 31│ │ │ ║

│Ракицкий В.М. ║ │413│ │ ║311│ │ │ ║ │411│413│ ║

│ ║ │ТОп│ │ ║ТОс│ │ │ ║ │ТОп│ТОп│ ║

│ ║ │ 12│ │ ║ 12│ │ │ ║ │ 12│ 12│ ║

│Самусик С.Н. ║261│312│481│ ║441│431│413│ ║ │211│371│ ║

│ ║Физ│Физ│Физ│ ║Физ│Физ│Физ│ ║ │Физ│Физ│ ║

│Сафронова Е.А.║211│221│371│321║371│213│261│ ║321│213│481│ ║

│ ║ОТт│ОТт│ГПр│МПО║ГПр│ЭОЭ│ЭОЭ│ ║МПО│ЭОЭ│РСб│ ║

│ ║206│206│206│206║206│206│206│ ║206│206│206│ ║

│Сачевичик Л.М.║ │ │ │461║ │261│ │ ║461│261│ │ ║

│ ║ │ │ │ПрМ║ │Дре│ │ ║ПрМ│Дре│ │ ║

│ ║ │ │ │213║ │213│ │ ║213│213│ │ ║

│Середа И.С. ║241│281│ │242║241│ │321│231║ │231│281│ ║

│ ║ЭОЭ│ЭОЭ РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 08.11 по 10.11.2017г.│ │ЭОЭ║ЭОЭ│ │Оав│ЭОЭ║ │ЭОЭ│ЭОЭ│ ║

│ ║ 34│ 34│ │ 34║ 34│ │ 34│ 34║ │ 34│ 34│ ║

│Сманцер С.И. ║221│321│ │421║461│ │421│ ║ │421│221│ ║

│ ║ТОЭ│АТП│ │АТП║ОАП│ │АТП│ ║ │АТП│ТОЭ│ ║

│ ║212│212│ │212║212│ │212│ ║ │212│212│ ║

│Статкевич Е.В.║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│Тимошей Н.С. ║ │ │111│313║ │ │221│313║ │221│ │ ║

│ ║ │ │ОАг│Ос/║ │ │ВФи│Ос/║ │ОРЖ│ │ ║

│ ║ │ │305│305║ │ │305│305║ │305│ │ ║

│Трофимович С.М║ │341│341│341║ │242│111│111║242│ │111│111║

│ ║ │ТЭа│ТЭа│ТЭа║ │УАв│УЭА│УЭА║УАв│ │УЭА│УЭА║

│ ║ │ 22│ 22│ 22║ │ 22│ 22│ 22║ 22│ │ 22│ 22║

│Тяпышев Н.К. ║421│ │ │ ║321│ │ │ ║421│321│ │ ║

│ ║ЭРЭ│ │ │ ║ЭлМ│ │ │ ║ЭРЭ│ЭлМ│ │ ║

│ ║108│ │ │ ║108│ │ │ ║108│108│ │ ║

│Уласовец О.И РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 08.11 по 10.11.2017г.. ║ │261│ │ ║ │ │ │261║ │ │ │ ║

│ ║ │СЗд│ │ ║ │ │ │ОбД║ │ │ │ ║

│ ║ │403│ │ ║ │ │ │403║ │ │ │ ║

│Цудило Т.И. ║ │ │ │413║411│442│ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ООС║МВР│ООС│ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │402║402│402│ │ ║ │ │ │ ║

│Шаблинская Н.Г║371│ │461│371║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ТДе│ │Спе│ТОм║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║411│ │411│411║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│Шелест Е.А. ║441│431│ │ ║442│441│ │ ║442│ │ │ ║

│ ║Оме│Оме│ │ ║ЭОр│ЭОр│ │ ║ЭОр│ │ │ ║

│ ║ 35│ 35│ │ ║ 35│ 35│ │ ║ 35│ │ │ ║

│Шпаковский А.И║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │441│ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │МПО│ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │308│ ║

│Шпиталёв В.В. ║431│ │ │442║ │341│341│341║341│241│431│ ║

│ ║РМС│ │ │РАв║ │РАв│РАв│РАв║ТОР│УАв│РМС│ ║

│ ║ 38│ │ │ 38║ │ 38│ 38│ 38║ 38│ 38│ 38│ ║

│Янковец Л.Н. ║ │ │ │ ║ │ │ │461║ │461│ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ТПр║ │ТПр│ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ 33║ │ 33│ │ ║

│Якимчук О.В. ║ │ │442│ ║ │ │ │442║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ИнЯ│ ║ │ │ │ИнЯ РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 08.11 по 10.11.2017г.║ │ │ │ ║

│ ║ │ │202│ ║ │ │ │202║ │ │ │ ║

│Ярмольчук В.В.║ │211│ │ ║ │ │ │ ║ │ │211│ ║

│ ║ │Тех│ │ ║ │ │ │ ║ │ │Тех│ ║

│ ║ │204│ │ ║ │ │ │ ║ │ │204│ ║

│Ясинский С.А. ║ │ │281│231║213│411│461│381║311│ │421│ ║

│ ║ │ │Физ│Физ║Физ│Физ│Физ│Физ║Физ│ │Физ│ ║

└──────────────╨───┴───┴───┴───╨───┴───┴───┴───╨───┴───┴───┴───╜

ПРАКТИКИ: 271 - Слесарная

342,361 – на получение квалификации по профессии

471 – технологическая

Зам. директора по УР _________________ С.М. Головешкина

РАСПИСАНИЕ занятий с переменами с 08.11 по 10.11.2017г.

┌─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐

│ 111 │ 211 │ 213 │ 221 │ 231 │ 241 │

├─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┤

│СРЕДА │

├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤

│ 1 Физ.культ.иc/з│ 1 ОТтГидравли206│ 1 Материалове102│ 1 ТОЭлектроте212│ 1 Ос/х.МВ и Г 23│ 1 ЭОЭлектрони 34│

│ Гмир РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 08.11 по 10.11.2017г. С.Н. │ Сафронова Е. │ Мендель В.Н. │ Сманцер С.И. │ Лапиков И.И. │ Середа И.С. │

│ 2 ПДД 28│ 2 Тех.механик204│ 2 ТРАКТОРЫ 21│ 2 ОТтГидравли206│ 2 Тех.механик214│ 2 ИнГ/ИнГ409/306│

│ Гуринович В. │ Ярмольчук В. │ Макаревич Р. │ Сафронова Е. │ Арбуз С.М. │ Вильчук/Застро│

│ 3 ОАгрономии 305│ 3 ТРАКТОРЫ 26│ 3 ИнГ/ИнГ404/409│ 3 ОСГНаук 401│ 3 УЭавтомобил 20│ 3 Тех.механик307│

│ Тимошей Н.С. │ Пратасеня РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 08.11 по 10.11.2017г. С. │ Дубовск/Вильчу│ Жежейко Е.Л. │ Водчиц М.В. │ Полевчук Л.В │

│ 4 ТЧе/ТЧе409/ 32│ 4 ТРАКТОРЫ 26│ 4 Тех.механик307│ 4 ОИн/ОИн404/405│ 4 Физ/Физг/з//з4│ 4 Материалове410│

│ Вильчук/Дудко │ Пратасеня С. │ Полевчук Л.В │ Дубовск/Кривен│ Вакулич/Ясинск│ Базаковская │

├─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┤

│ЧЕТВЕРГ │

├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤

│ 1 УТракторов 20│ 1 ТРАКТОРЫ 26│ 1 Физ/Физ/з4//з4│ 1 Отех.механи214│ 1 НТиТех.изме408│ 1 ЭОЭлектрони 34│

│ Водчиц М РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 08.11 по 10.11.2017г..В. │ Пратасеня С. │ Ясински/Невдах│ Арбуз С.М. │ Брич Д.А. │ Середа И.С. │

│ 2 ОПрава 401│ 2 ИнГ/ИнГ409/ 32│ 2 ЭОЭлектрони206│ 2 ОИн/ОИн404/405│ 2 Тех.механик214│ 2 Тех.механик307│

│ Жежейко Е.Л. │ Вильчук/Дудко │ Сафронова Е. │ Дубовск/Кривен│ Арбуз С.М. │ Полевчук Л.В │

│ 3 УЭА кат.С 22│ 3 УЭавтомобил 21│ 3 УЭавтомобил 20│ 3 ВФизиология305│ 3 Материалове102│ 3 НТиТех.изме408│

│ Трофимович РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 08.11 по 10.11.2017г. С │ Макаревич Р. │ Водчиц М.В. │ Тимошей Н.С. │ Мендель В.Н. │ Брич Д.А. │

│ 4 УЭА кат.С 22│ 4 │ 4 │ 4 │ 4 ЭОЭлектрони 34│ 4 ВФизиология106│

│ Трофимович С │ │ │ │ Середа И.С. │ Мацкевич Т.Н │

├─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┤

│ПЯТНИЦА │

├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤

│ 1 ТОмеханиз.р 15│ 1 УЭавтомобил 21│ 1 Тех.механик307│ 1 СтКач-во пр 23│ 1 Материалове102│ 1 Физ/Физг/з/c/з│

│ Богатко И.Э. │ Макаревич РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 08.11 по 10.11.2017г. Р. │ Полевчук Л.В │ Лапиков И.И. │ Мендель В.Н. │ Вакулич/Гмир С│

│ 2 ТЧе/ТЧе409/ 32│ 2 Физ/Физc/з/с/з│ 2 ЭОЭлектрони206│ 2 ОРЖив-ва 305│ 2 ЭОЭлектрони 34│ 2 УАвтомобиле 38│

│ Вильчук/Дудко │ Самусик/Мовшук│ Сафронова Е. │ Тимошей Н.С. │ Середа И.С. │ Шпиталёв В.В │

│ 3 УЭА кат.С 22│ 3 Тех.механик204│ 3 Материалове102│ 3 ТОЭлектроте212│ 3 УЭавтомобил 20│ 3 Материалове410│

│ Трофимович С РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 08.11 по 10.11.2017г. │ Ярмольчук В. │ Мендель В.Н. │ Сманцер С.И. │ Водчиц М.В. │ Базаковская │

│ 4 УЭА кат.С 22│ 4 ВФизиология106│ 4 УЭавтомобил 20│ 4 ИТе/ИТе 17/ 29│ 4 │ 4 │

│ Трофимович С │ Мацкевич Т.Н │ Водчиц М.В. │ Давыдов/Никитю│ │ │

└─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘

┌─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐

│ 242 │ 261 │ 281 │ 311 │ 312 │ 313 │

├─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┤

│СРЕДА │

├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤

│ 1 ИнГ/ИнГ405/ 32│ 1 Физ/Физc/з/с/з│ 1 Тех.механик307│ 1 ОУТсредств 28│ 1 ТОс/х техни 16│ 1 ОСГНаук 310│

│ Кривенч/Дудко │ Самусик/Мовшук РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 08.11 по 10.11.2017г.│ Полевчук Л.В │ Гуринович В. │ Головин А.А. │ Громадина И.М. │

│ 2 Тех.механик307│ 2 СЗдревесины403│ 2 ЭОЭлектрони 34│ 2 МПО 303│ 2 Физ/Физc/з/с/з│ 2 ТОс/х техни 20│

│ Полевчук Л.В │ Уласовец О.И │ Середа И.С. │ Веренич А.Я. │ Самусик/Мовшук│ Водчиц М.В. │

│ 3 НТиТех.изме408│ 3 ТДОпроизвод 32│ 3 Физ/Физc/з РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 08.11 по 10.11.2017г.//з4│ 3 УСМс/х.назн 30│ 3 ИТе/ИТе 17/ 29│ 3 ПДД 28│

│ Брич Д.А. │ Дудко С.Н. │ Гмир С./Ясинск│ Пробирок Д.И. │ Головеш/Никитю│ Гуринович В. │

│ 4 ЭОЭлектрони 34│ 4 НТиТех.изме408│ 4 ОСГНаук 401│ 4 ИТе/ИТе 17/ 29│ 4 УСМс/х.назн 30│ 4 Ос/х пр-ва 305│

│ Середа И.С. │ Брич Д.А. │ Жежейко Е.Л. │ Давыдов/Никитю│ Пробирок Д.И РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 08.11 по 10.11.2017г.. │ Тимошей Н.С. │

├─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┤

│ЧЕТВЕРГ │

├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤

│ 1 ИнГ/ИнГ405/ 32│ 1 ОИн/ОИн409/404│ 1 Материалове102│ 1 ТОс/х техни 12│ 1 ИТе/ИТе 17/ 29│ 1 Физ/Физг/з/c/з│

│ Кривенч/Дудко │ Вильчук/Дубовс│ Мендель В.Н. │ Ракицкий В.М │ Головеш/Никитю│ Вакулич/Гмир С│

│ 2 УАвтомобиле 22│ 2 Древесинове213│ 2 СтКач-во пр408│ 2 ИТе/ИТе 17/ 29│ 2 ОУТсредств 28│ 2 Отруда 31│

│ Трофимович С │ Сачевичик Л. │ Брич Д.А РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 08.11 по 10.11.2017г.. │ Давыдов/Никитю│ Гуринович В. │ Прохорович И │

│ 3 Тех.механик307│ 3 ЭОЭлектрони206│ 3 ВФизиология106│ 3 ОСГНаук 401│ 3 МПО 303│ 3 С/х машины 30│

│ Полевчук Л.В │ Сафронова Е. │ Мацкевич Т.Н │ Жежейко Е.Л. │ Веренич А.Я. │ Пробирок Д.И. │

│ 4 Физ/Физг/з/c/з│ 4 ОбДОпроизво403│ 4 Тех.механик307│ 4 МПО 303│ 4 УСМс/х.назн 30│ 4 Ос/х пр-ва 305│

│ Вакулич РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 08.11 по 10.11.2017г./Гмир С│ Уласовец О.И │ Полевчук Л.В │ Веренич А.Я. │ Пробирок Д.И. │ Тимошей Н.С. │

├─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┤

│ПЯТНИЦА │

├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤

│ 1 УАвтомобиле 22│ 1 ОСГНаук 401│ 1 ИнГ/ИнГ409/405│ 1 Физ/Физ/з4//з4│ 1 ИТе/ИТе 17/ 29│ 1 Отруда 31│

│ Трофимович С │ Жежейко Е.Л. │ Вильчук/Кривен│ Ясински/Невдах│ Головеш/Никитю│ Прохорович И │

│ 2 Материалове410│ 2 Древесинове213│ 2 Тех.механик307│ 2 ОСГНаук 401│ 2 УСМс/х.назн РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 08.11 по 10.11.2017г. 30│ 2 ТОс/х техни 20│

│ Базаковская │ Сачевичик Л. │ Полевчук Л.В │ Жежейко Е.Л. │ Пробирок Д.И. │ Водчиц М.В. │

│ 3 Тех.механик307│ 3 ТДОпроизвод 32│ 3 ЭОЭлектрони 34│ 3 УСМс/х.назн 30│ 3 ПДД 28│ 3 ОСГНаук 310│

│ Полевчук Л.В │ Дудко С.Н. │ Середа И.С. │ Пробирок Д.И. │ Гуринович В. │ Громадина И.М. │

│ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │

└─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘


raspisanie-obyavlenie-o-vremeni-meste-i-posledovatelnosti-soversheniya-chego-liborasporyazhenie.html
raspisanie-obzornih-lekcij-ochnoj-formi-obucheniya-fakulteta-istorii-i-prava-v-2012-2013-uch-g-4-kurs-napravlenie-socialno-ekonomicheskoe-obrazovanie-profil-yurisprudenciya.html
raspisanie-osennej-ekzamenacionnoj-sessii-dlya-studentov-6-kursa-zaochnogo-otdeleniya-instituta-prava-bash-gu.html