РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 25.09 по 29.09.2017г.

РАСПИСАНИЕ занятий с переменами с 25.09 по 29.09.2017г.

┌──────────────╥───────────────╥───────────────╥───────────────╥───────────────╥───────────────╖

│ НЕДЕЛЯ 1 ║ Пн ║ ВТОРНИК ║ СРЕДА ║ ЧЕТВЕРГ ║ ПЯТНИЦА ║

├──────────────╫───┬───┬───┬───╫───┬───┬───┬───╫───┬───┬───┬───╫───┬───┬───┬───╫───┬───┬───┬───╢

│ ║ 1 │ 2 │ 3 │ 4 ║ 1 │ 2 │ 3 │ 4 ║ 1 │ 2 │ 3 │ 4 ║ 1 │ 2 │ 3 │ 4 ║ 1 │ 2 │ 3 │ 4 ║

├──────────────╫───┼───┼───┼───╫───┼───┼───┼───╫───┼───┼───┼───╫───┼───┼───┼───╫───┼───┼───┼───╢

│Арбуз С.М. ║271│261│231│ ║221│271│ │261║ │231│261│271║221│ │271│ ║ │221│271│ ║

│ ║Тех│Оте│Тех│ ║Оте│Тех│ │Оте║ │Тех│Оте│Тех║Оте│ │Мат│ ║ │Оте│Мат│ ║

│ ║214│214│214│ ║214│214│ │214║ │214│214│214║214│ │214│ ║ │214│214│ ║

│Базаковская Е.║ │ │ │ ║371│ │ │271║241│371│ │241║271│242│ │ ║242│ │241│111║

│ ║ │ │ │ ║ТОК│ │ │НТи║Мат│ТОК│ │Мат║НТи│Мат│ │ ║Мат│ │Мат│Мат║

│ ║ │ │ │ ║410│ │ │410║410│410│ │410║410│410│ │ ║410│ │410│410║

│Бествицкая Л.В║ │ │ │ ║ │ │361│ ║ │ │ │361║ │ │ │ ║ │ │361│ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ПЭт│ ║ │ │ │ПЭт║ │ │ │ ║ │ │ПЭт│ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │309│ ║ │ │ │309║ │ │ │ ║ │ │309│ ║

│Богатко И.Э. ║ │ │ │ ║ │ │111│ ║ │ │ │111║ │ │ │ ║111│ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │Ус РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 25.09 по 29.09.2017г./│ ║ │ │ │Ус/║ │ │ │ ║ТОм│ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ 15│ ║ │ │ │ 15║ │ │ │ ║ 15│ │ │ ║

│Брич Д.А. ║ │241│242│ ║ │ │ │ ║ │ │242│261║231│ │242│ ║241│213│ │ ║

│ ║ │НТи│НТи│ ║ │ │ │ ║ │ │НТи│НТи║НТи│ │НТи│ ║НТи│НТи│ │ ║

│ ║ │408│408│ ║ │ │ │ ║ │ │408│408║408│ │408│ ║408│408│ │ ║

│Вакулич В.С. ║241│242│221│ ║ │ │ │ ║ │ │ │231║ │471│ │ ║321│341│ │ ║

│ ║Физ│Физ│Физ│ ║ │ │ │ ║ │ │ │Физ║ │Физ│ │ ║Физ│Физ│ │ ║

│ ║г/з│г/з│г/з│ ║ │ │ │ ║ │ │ │г/з║ │г/з│ │ ║г/з│г/з│ │ ║

│Веренич А.Я. ║312│311│ │ ║381│ │311│ ║ │ │312│ ║ │ │ │ ║381│ │ │ ║

│ ║МПО│МПО│ │ ║МПО│ │МПО│ ║ │ │МПО│ ║ │ │ │ ║МПО│ │ │ ║

│ ║303│303│ │ ║303│ │303│ ║ │ │303│ ║ │ │ │ ║303│ │ │ ║

│Вильчук РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 25.09 по 29.09.2017г. Е.В. ║ │ │213│231║241│261│213│ ║ │241│213│ ║261│ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ИнГ│ИнГ║ИнГ│ОИн│ИнГ│ ║ │ИнГ│ИнГ│ ║ОИн│ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │409│409║409│409│409│ ║ │409│409│ ║409│ │ │ ║ │ │ │ ║

│Водчиц М.В. ║111│ │ │213║ │ │231│213║ │ │231│ ║ │111│213│ ║ │ │231│ ║

│ ║УТр│ │ │УЭа║ │ │УЭа│УЭа║ │ │УЭа│ ║ │УТр│УЭа│ ║ │ │УЭа│ ║

│ ║ 20│ │ │ 20║ │ │ 20│ 20║ │ │ 20│ ║ │ 20│ 20│ ║ │ │ 20│ ║

│Гмир С.Н. ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│Головешкина С.║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║312│ │ │ ║312│ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ИТе│ │ │ ║ИТе│ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ 17│ │ │ ║ 17│ │ │ ║

│Головин А.А. ║ │ │312│ ║111│ │ │ ║312│ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ТОс│ ║ТОР│ │ │ ║ТОс│ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ 16│ ║ 16│ │ │ ║ 16│ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│Громадина И.М. ║ │312│ │271║ │ │271│ ║ │ │ │ ║ │312│ │ ║ │271│ │ ║

│ ║ │ОСГ│ │ОСГ║ │ │ОСГ│ ║ │ │ │ ║ │ОСГ│ │ ║ │ОСГ│ │ ║

│ ║ │310│ │310║ │ │310│ ║ │ │ │ ║ │310│ │ ║ │309│ │ ║

│Гуринович В.М.║342│111│ │342║311│342│341│342║342│111│342│312║111│341│312│ ║342│111│312│ ║

│ ║ПДД│ПДД│ │ОУТ║ОУТ│ПДД│ОУТ РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 25.09 по 29.09.2017г.│ОУТ║ПДД│ОУТ│ОУТ│ОУТ║ПДД│ПДД│ПДД│ ║ПДД│ПДД│ОУТ│ ║

│ ║ 28│ 28│ │ 28║ 28│ 28│ 28│ 28║ 28│ 28│ 28│ 28║ 28│ 28│ 28│ ║ 28│ 28│ 28│ ║

│Давыдова Л.Н. ║311│361│ │221║361│ │ │311║311│ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ИТе│ИТе│ │ИТе║ИТе│ │ │ИТе║ИТе│ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ 17│ 17│ │ 17║ 17│ │ │ 17║ 17│ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│Дубовская Е.В.║ │ │213│231║271│261│213│ ║ │271│213│221║261│221│ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ИнГ│ИнГ║ИнГ│ОИн│ИнГ│ ║ │ИнГ│ИнГ│ОИн║ОИн│ОИн│ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │404│404║404│404│404│ ║ │404│404│404║404│404│ │ ║ │ │ │ ║

│Дудко С.Н. ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│Жежейко Е.Л. ║ │ │311│371║ │221│261│ ║ │381│111│371║ │311│221│ ║261│311│371│ ║

│ ║ │ │ОСГ│ОПр║ │ОСГ│ОСГ│ ║ │ОПр│ОПр│ОПр║ │ОСГ│ОСГ│ ║ОСГ РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 25.09 по 29.09.2017г.│ОСГ│ОПр│ ║

│ ║ │ │401│401║ │401│401│ ║ │401│401│401║ │401│401│ ║401│401│401│ ║

│Жук О.А. ║471│ │ │ ║ │471│ │ ║ │ │ │ ║471│ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ЭОр│ │ │ ║ │ЭОр│ │ ║ │ │ │ ║Оме│ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║304│ │ │ ║ │304│ │ ║ │ │ │ ║304│ │ │ ║ │ │ │ ║

│Застровская О.║ │ │ │ ║241│ │ │ ║ │241│ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ИнГ│ │ │ ║ │ИнГ│ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║306│ │ │ ║ │306│ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│Зинович Ю.С. ║ │ │ │341║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ППо║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │обк║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│Зубарева Н.Л. ║ │ │381│381║ │ │381│ ║381│ │381│ ║ │381│381│ ║ │381│ │ ║

│ ║ │ │ТОС│Тсв║ │ │ПрС│ ║ПрС│ │ТОС│ ║ │Тсв│ТОС│ ║ │ПрС│ │ ║

│ ║ │ │ 37│ 37║ │ │ 37│ ║ 37│ │ 37│ ║ │ 37│ 37│ ║ │ 37│ │ ║

│Ивчик Г.В. ║ │321│341│ ║341│321│ │ ║321│ │ │ ║341│321│ │ ║ │321│ │ ║

│ ║ │ОПП│ОПП│ ║ОПП│ОПП│ │ ║ОПП│ │ │ ║ОПП│ОПП│ │ ║ │ОПП│ │ ║

│ ║ │201│201│ ║201│201│ │ ║201│ │ │ ║201│201│ │ ║ │201│ │ ║

│Пробирок Д.И. ║ │ │ │ ║ │312│312│312║ │311│311│311║ │ │ │ ║ │ │311│ ║

│ ║ │ │ │ ║ │УСМ│УСМ│УСМ║ │УСМ│УСМ│УСМ РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 25.09 по 29.09.2017г.║ │ │ │ ║ │ │УСМ│ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ 30│ 30│ 30║ │ 30│ 30│ 30║ │ │ │ ║ │ │ 30│ ║

│Повелитель Р.В. ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│Кочина О.Н. ║ │ │ │ ║ │ │ │471║471│ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ИнЯ║ИнЯ│ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │203║203│ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│Кривенчук И.В.║ │371│ │ ║271│371│ │ ║ │271│ │221║ │221│ │ ║ │371│ │ ║

│ ║ │МОб│ │ ║ИнГ│МОб│ │ ║ │ИнГ│ │ОИн║ │ОИн│ │ ║ │МОб│ │ ║

│ ║ │405│ │ ║405│405│ │ ║ │405│ │405║ │405│ │ ║ │405│ │ ║

│Кривецкий В.В.║ │ │ │321║ │ │321│ ║ │ │321│ ║ │ │ │ ║ │ │321│ ║

│ ║ │ │ │ЭОс║ │ │ЭОс│ ║ │ │ЭОс│ ║ │ │ │ ║ │ │ЭОс│ ║

│ ║ │ │ │211║ │ │211│ ║ │ │211│ ║ │ │ │ ║ │ │211│ ║

│Лапиков И.И. ║231│ │342│ ║342│341│ │ ║231│ │221│ ║ │ │ │ ║ │ │341│ ║

│ ║Ос/│ │АЭм│ ║АЭм│СтК│ │ ║Ос/│ │СтК│ ║ │ │ │ ║ │ │СтК│ ║

│ ║ 23│ │ 23│ ║ 23│ 23│ │ ║ 23│ │ 23│ ║ │ │ │ ║ │ │ 23│ ║

│Левченко А.Н. ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│Макаревич Р.О.║ │ │ │ ║ │213│ │ ║ │ │ │213║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ТРА│ │ ║ │ │ │ТРА║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ 21│ │ ║ │ │ │ 21║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

└──────────────╨───┴───┴───┴───╨───┴───┴───┴───╨───┴───┴───┴───╨───┴───┴───┴───╨───┴───┴───┴───╜

РАСПИСАНИЕ занятий с переменами с 25.09 по РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 25.09 по 29.09.2017г. 29.09.2017г.

┌──────────────╥───────────────╥───────────────╥───────────────╥───────────────╥───────────────╖

│ НЕДЕЛЯ 1 ║ Пн ║ ВТОРНИК ║ СРЕДА ║ ЧЕТВЕРГ ║ ПЯТНИЦА ║

├──────────────╫───┬───┬───┬───╫───┬───┬───┬───╫───┬───┬───┬───╫───┬───┬───┬───╫───┬───┬───┬───╢

│ ║ 1 │ 2 │ 3 │ 4 ║ 1 │ 2 │ 3 │ 4 ║ 1 │ 2 │ 3 │ 4 ║ 1 │ 2 │ 3 │ 4 ║ 1 │ 2 │ 3 │ 4 ║

├──────────────╫───┼───┼───┼───╫───┼───┼───┼───╫───┼───┼───┼───╫───┼───┼───┼───╫───┼───┼───┼───╢

│Мацкевич Т.Н. ║ │ │ │ ║ │ │ │241║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │Пси║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │106║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│Мендель В.Н. ║ │ │ │ ║231│ │ │ ║ │213│ │ ║213│ │231│ ║231│ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║Мат│ │ │ ║ │Мат│ │ ║Мат│ │Мат│ ║Мат│ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║102│ │ │ ║ │102│ │ ║102│ │102│ ║102│ │ │ ║

│Мовшук А.В. ║261│271│371│ ║312│361│ │ ║261│312│ │ ║361│271│371│ ║ │ │ │ ║

│ ║Физ│Физ│Физ│ ║Физ│Физ│ │ ║Физ│Физ│ │ ║Физ│Физ│Физ│ ║ │ │ │ ║

│ ║с/з│с/з│с/з│ ║с/з│с/з│ │ ║с/з│с/з│ │ ║с РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 25.09 по 29.09.2017г./з│с/з│с/з│ ║ │ │ │ ║

│Невар С.В. ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│Невдах С.И. ║213│ │ │311║ │ │ │ ║ │342│ │ ║ │ │111│ ║ │ │ │ ║

│ ║Физ│ │ │Физ║ │ │ │ ║ │Физ│ │ ║ │ │Физ│ ║ │ │ │ ║

│ ║/з4│ │ │/з4║ │ │ │ ║ │/з4│ │ ║ │ │/з4│ ║ │ │ │ ║

│Никитюк А.В. ║311│361│ │221║361│ │ │311║311│ │ │342║312│342│ │ ║312│ │ │ ║

│ ║ИТе│ИТе│ │ИТе║ИТе│ │ │ИТе║ИТе│ │ │ИТе║ИТе│ИТе│ │ ║ИТе│ │ │ ║

│ ║ 29│ 29│ │ 29║ 29│ │ │ 29║ 29│ │ │ 29║ 29│ 29│ │ ║ 29│ │ │ ║

│Полевчук Л.В. ║242│213│ │ ║213│241│ │ ║ │ │ │242║242│241│ │ ║213│242│ │ ║

│ ║Тех│Тех│ │ ║Тех│Тех│ │ ║ │ │ │Тех║Тех│Тех│ │ ║Тех│Тех│ │ ║

│ ║307│307│ │ ║307│307│ │ ║ │ │ │307║307│307│ │ ║307│307│ │ ║

│Полховская С.Н║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │271│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │Бел│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │310│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│Пратасеня С.А.║ │ │ │ ║ │ │342│ ║ │ │ │ ║ │ │342│ ║ │ │342│ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │Тав РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 25.09 по 29.09.2017г.│ ║ │ │ │ ║ │ │Тав│ ║ │ │Тав│ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ 26│ ║ │ │ │ ║ │ │ 26│ ║ │ │ 26│ ║

│Прохорович И.И║ │381│ │312║ │ │ │111║ │ │ │ ║381│ │311│ ║ │ │ │ ║

│ ║ │Отр│ │Отр║ │ │ │Отр║ │ │ │ ║Отр│ │Отр│ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ 31│ │ 31║ │ │ │ 31║ │ │ │ ║ 31│ │ 31│ ║ │ │ │ ║

│Ракицкий В.М. ║221│ │ │ ║ │311│221│ ║ │ │ │ ║311│ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ТОП│ │ │ ║ │ТОс│ТОП│ ║ │ │ │ ║ТОс│ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ 12│ │ │ ║ │ 12│ 12│ ║ │ │ │ ║ 12│ │ │ ║ │ │ │ ║

│Самусик С.Н. ║261│271│371│ ║312│361│ │ ║261│312│ │ ║361│271│371│ ║ │ │ │ ║

│ ║Физ│Физ│Физ│ ║Физ│Физ│ │ ║Физ│Физ│ │ ║Физ│Физ│Физ│ ║ │ │ │ ║

│ ║c/з│c/з│c/з│ ║c/з│c/з│ │ ║c/з│c/з│ │ ║c/з РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 25.09 по 29.09.2017г.│c/з│c/з│ ║ │ │ │ ║

│Сафронова Е.А.║ │ │321│261║ │231│371│321║213│221│371│321║ │213│261│ ║ │261│213│ ║

│ ║ │ │МПО│ЭОЭ║ │ОТт│ГПр│МПО║ОТт│ОТт│ГПр│МПО║ │ЭОЭ│ЭОЭ│ ║ │ЭОЭ│ЭОЭ│ ║

│ ║ │ │216│216║ │216│216│216║216│216│216│216║ │216│216│ ║ │216│216│ ║

│Сачевичик Л.М.║ │ │ │361║261│ │ │361║ │ │361│ ║ │ │ │ ║ │ │261│ ║

│ ║ │ │ │КМС║Дре│ │ │КМС║ │ │КМС│ ║ │ │ │ ║ │ │Дре│ ║

│ ║ │ │ │213║213│ │ │213║ │ │213│ ║ │ │ │ ║ │ │213│ ║

│Середа И.С. ║321│221│241│242║ │111│ │231║271│242│241│ ║241│231│321│ ║271│231│242│ ║

│ ║Оав│ЭТм│ЭОЭ│ЭОЭ║ │Эле│ │ЭОЭ║ЭОЭ│ЭОЭ│ЭОЭ│ ║ЭОЭ│ЭОЭ│Оав│ ║ЭОЭ│ЭОЭ│ЭОЭ│ ║

│ ║ 34│ 34│ 34│ 34║ │ 34│ │ 34║ 34│ 34│ 34│ ║ 34│ 34│ 34│ ║ 34│ 34│ 34│ ║

│Сманцер С.И. ║381│ │471│ ║321│381│ │ ║221│321│471│ ║321│ │ │ ║221│ │ │ ║

│ ║МАв РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 25.09 по 29.09.2017г.│ │ОАП│ ║АТП│МАв│ │ ║ТОЭ│АТП│ОАП│ ║АТП│ │ │ ║ТОЭ│ │ │ ║

│ ║212│ │212│ ║212│212│ │ ║212│212│212│ ║212│ │ │ ║212│ │ │ ║

│Статкевич Е.В.║ │ │ │ ║ │ │ │381║ │ │ │381║ │ │ │ ║311│312│381│ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ОПП║ │ │ │ОПП║ │ │ │ ║ОПП│ОПП│ОПП│ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │301║ │ │ │301║ │ │ │ ║301│301│301│ ║

│Тимошей Н.С. ║ │231│ │ ║ │ │ │221║111│ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │221│ ║

│ ║ │ВФи│ │ ║ │ │ │ОРЖ║ОАг│ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ВФи│ ║

│ ║ │305│ │ ║ │ │ │305║305│ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │305│ ║

│Трофимович С.М║ │342│111│ ║ │242│242│242║ │341│341│341║342│ │341│111║ │342│111│ ║

│ ║ │ТЭа│УЭА│ ║ │УАв│УАв│УАв║ │ТЭа│ТЭа│ТЭа║ТЭа│ │ТЭа│УЭА║ │ТЭа│УЭА│ ║

│ ║ │ 22│ 22│ ║ │ 22│ 22│ 22║ │ 22│ 22│ 22║ 22│ │ 22│ 22║ │ 22│ 22│ ║

│Уласовец О.И. ║ │ │261│ ║ │ │ │ ║ │261│ │471║ │261│ │ ║471│ │ │ ║

│ ║ │ │ОбД│ ║ │ │ │ ║ │СЗд│ │ПТО║ │ОбД│ │ ║ПТО│ │ │ ║

│ ║ │ │403│ ║ │ │ │ ║ │403│ │403║ │403│ │ ║403│ │ │ ║

│Цудило Т РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 25.09 по 29.09.2017г..И. ║ │ │271│111║242│ │ │ ║242│471│ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │Защ│Защ║Защ│ │ │ ║Защ│ООС│ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │402│402║402│ │ │ ║402│402│ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│Шаблинская Н.Г║371│471│ │471║471│ │471│371║371│ │ │ ║371│371│471│ ║371│471│471│ ║

│ ║ТОм│МнО│ │РМО║МнО│ │РМО│ТДе║ТДе│ │ │ ║ТОм│ТДе│РМО│ ║ТДе│МнО│РМО│ ║

│ ║411│411│ │411║411│ │411│411║411│ │ │ ║411│411│411│ ║411│411│411│ ║

│Шелест Е.А. ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│Шпаковский А.И║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│Шпиталёв В.В. ║341│341│ │241║ │ │241│341║341│ │ │ ║ │ │241│ ║341│241│ │ ║

│ ║ТОР│РАв│ │УАв║ │ │УАв│РАв║ТОР│ │ │ ║ │ │УАв│ ║ТОР│УАв│ │ ║

│ ║ 38│ 38│ │ 38║ │ │ 38│ 38║ 38│ │ │ ║ │ │ 38│ ║ 38│ 38│ │ ║

│Янковец Л.Н. ║361│ │361│ ║ │ │ │ ║361│361│ │ ║ │361│361│ ║361│361│ │ ║

│ ║ТПр│ │ОбД│ ║ │ │ │ ║ТПр│ОбД│ │ ║ │ОбД│ТПр│ ║ТПр│ОбД РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 25.09 по 29.09.2017г.│ │ ║

│ ║ 33│ │ 33│ ║ │ │ │ ║ 33│ 33│ │ ║ │ 33│ 33│ ║ 33│ 33│ │ ║

│Якимчук О.В. ║ │ │ │ ║ │ │ │471║471│ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ИнЯ║ИнЯ│ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │202║202│ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│Ярмольчук В.В.║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│Ясинский С.А. ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

└──────────────╨───┴───┴───┴───╨───┴───┴───┴───╨───┴───┴───┴───╨───┴───┴───┴───╨───┴───┴───┴───╜

ПРАКТИКИ: 211 – Сварочная 281 - Слесарная, 313 – на получение профессии рабочего

411,413,421,431,441,442,461,481 - технологическая

Зам. директора по УР ______________________ С.М. Головешкина

РАСПИСАНИЕ занятий с переменами с 25.09 по 29.09.2017г.

┌─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐

│ 111 │ 213 │ 221 │ 231 │ 241 │ 242 │

├─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┤

│Пн │

├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤

│ 1 УТракторов 20│ 1 Физ/Физ/з4/ │ 1 ТОППс/х.про 12│ 1 Ос/х.МВ и Г 23│ 1 Физ/Физг/з/обк│ 1 Тех РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 25.09 по 29.09.2017г..механик307│

│ Водчиц М.В. │ Невдах /Невдах│ Ракицкий В.М │ Лапиков И.И. │ Вакулич/Вакули│ Полевчук Л.В │

│ 2 ПДД 28│ 2 Тех.механик307│ 2 ЭТматериалы 34│ 2 ВФизиология305│ 2 НТиТех.изме408│ 2 Физ/Физг/з/обк│

│ Гуринович В. │ Полевчук Л.В │ Середа И.С. │ Тимошей Н.С. │ Брич Д.А. │ Вакулич/Вакули│

│ 3 УЭА кат.С 22│ 3 ИнГ/ИнГ РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 25.09 по 29.09.2017г.404/409│ 3 Физ/Физг/з/обк│ 3 Тех.механик214│ 3 ЭОЭлектрони 34│ 3 НТиТех.изме408│

│ Трофимович С │ Дубовск/Вильчу│ Вакулич/Вакули│ Арбуз С.М. │ Середа И.С. │ Брич Д.А. │

│ 4 Защита НТот402│ 4 УЭавтомобил 20│ 4 ИТе/ИТе 17/ 29│ 4 ИнГ/ИнГ409/404│ 4 УАвтомобиле 38│ 4 ЭОЭлектрони 34│

│ Цудило Т.И. │ Водчиц М.В. │ Давыдов/Никитю│ Вильчук/Дубовс│ Шпиталёв В.В │ Середа И.С РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 25.09 по 29.09.2017г.. │

├─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┤

│ВТОРНИК │

├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤

│ 1 ТОРемонт ма 16│ 1 Тех.механик307│ 1 Отех.механи214│ 1 Материалове102│ 1 ИнГ/ИнГ409/306│ 1 Защита НТот402│

│ Головин А.А. │ Полевчук Л.В │ Арбуз С.М. │ Мендель В.Н. │ Вильчук/Застро│ Цудило Т.И. │

│ 2 Электротехн 34│ 2 ТРАКТОРЫ 21│ 2 ОСГНаук 401│ 2 ОТтГидравли216│ 2 Тех.механик307│ 2 УАвтомобиле 22│

│ Середа И.С. │ Макаревич Р. │ Жежейко Е.Л. │ Сафронова Е. │ Полевчук РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 25.09 по 29.09.2017г. Л.В │ Трофимович С │

│ 3 Ус/х машин 15│ 3 ИнГ/ИнГ404/409│ 3 ТОППс/х.про 12│ 3 УЭавтомобил 20│ 3 УАвтомобиле 38│ 3 УАвтомобиле 22│

│ Богатко И.Э. │ Дубовск/Вильчу│ Ракицкий В.М │ Водчиц М.В. │ Шпиталёв В.В │ Трофимович С │

│ 4 Отруда 31│ 4 УЭавтомобил 20│ 4 ОРЖив-ва 305│ 4 ЭОЭлектрони 34│ 4 Психология 106│ 4 УАвтомобиле 22│

│ Прохорович И │ Водчиц М.В. │ Тимошей Н.С. │ Середа И.С. │ Мацкевич РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 25.09 по 29.09.2017г. Т.Н │ Трофимович С │

├─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┤

│СРЕДА │

├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤

│ 1 ОАгрономии 305│ 1 ОТтГидравли216│ 1 ТОЭлектроте212│ 1 Ос/х.МВ и Г 23│ 1 Материалове410│ 1 Защита НТот402│

│ Тимошей Н.С. │ Сафронова Е. │ Сманцер С.И. │ Лапиков И.И. │ Базаковская │ Цудило Т.И. │

│ 2 ОУТсредств 28│ 2 Материалове102│ 2 ОТтГидравли216│ 2 Тех.механик214│ 2 ИнГ/ИнГ409/306│ 2 ЭОЭлектрони 34│

│ Гуринович В. │ Мендель В.Н. │ Сафронова Е. │ Арбуз С.М. │ Вильчук/Застро РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 25.09 по 29.09.2017г.│ Середа И.С. │

│ 3 ОПрава 401│ 3 ИнГ/ИнГ404/409│ 3 СтКач-во пр 23│ 3 УЭавтомобил 20│ 3 ЭОЭлектрони 34│ 3 НТиТех.изме408│

│ Жежейко Е.Л. │ Дубовск/Вильчу│ Лапиков И.И. │ Водчиц М.В. │ Середа И.С. │ Брич Д.А. │

│ 4 Ус/х машин 15│ 4 ТРАКТОРЫ 21│ 4 ОИн/ОИн404/405│ 4 Физ/Физг/з/обк│ 4 Материалове410│ 4 Тех.механик307│

│ Богатко И.Э. │ Макаревич Р РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 25.09 по 29.09.2017г.. │ Дубовск/Кривен│ Вакулич/Вакули│ Базаковская │ Полевчук Л.В │

├─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┤

│ЧЕТВЕРГ │

├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤

│ 1 ПДД 28│ 1 Материалове102│ 1 Отех.механи214│ 1 НТиТех.изме408│ 1 ЭОЭлектрони 34│ 1 Тех.механик307│

│ Гуринович В. │ Мендель В.Н. │ Арбуз С.М. │ Брич Д.А. │ Середа И.С. │ Полевчук Л.В │

│ 2 УТракторов 20│ 2 ЭОЭлектрони216│ 2 ОИн/ОИн404/405│ 2 ЭОЭлектрони 34│ 2 Тех.механик307│ 2 Материалове410│

│ Водчиц М.В. │ Сафронова Е РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 25.09 по 29.09.2017г.. │ Дубовск/Кривен│ Середа И.С. │ Полевчук Л.В │ Базаковская │

│ 3 Физ.культ.и/з4│ 3 УЭавтомобил 20│ 3 ОСГНаук 401│ 3 Материалове102│ 3 УАвтомобиле 38│ 3 НТиТех.изме408│

│ Невдах С.И. │ Водчиц М.В. │ Жежейко Е.Л. │ Мендель В.Н. │ Шпиталёв В.В │ Брич Д.А. │

│ 4 УЭА кат.С 22│ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │

│ Трофимович С │ │ │ │ │ │

├─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┤

│ПЯТНИЦА │

├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤

│ 1 ТОмеханиз.р 15│ 1 Тех.механик307│ 1 ТОЭлектроте РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 25.09 по 29.09.2017г.212│ 1 Материалове102│ 1 НТиТех.изме408│ 1 Материалове410│

│ Богатко И.Э. │ Полевчук Л.В │ Сманцер С.И. │ Мендель В.Н. │ Брич Д.А. │ Базаковская │

│ 2 ПДД 28│ 2 НТиТех.изме408│ 2 Отех.механи214│ 2 ЭОЭлектрони 34│ 2 УАвтомобиле 38│ 2 Тех.механик307│

│ Гуринович В. │ Брич Д.А. │ Арбуз С.М. │ Середа И.С. │ Шпиталёв В.В │ Полевчук Л.В │

│ 3 УЭА кат.С 22│ 3 ЭОЭлектрони216│ 3 ВФизиология РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 25.09 по 29.09.2017г.305│ 3 УЭавтомобил 20│ 3 Материалове410│ 3 ЭОЭлектрони 34│

│ Трофимович С │ Сафронова Е. │ Тимошей Н.С. │ Водчиц М.В. │ Базаковская │ Середа И.С. │

│ 4 Материалове410│ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │

│ Базаковская │ │ │ │ │ │

└─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘

┌─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐

│ 261 │ 271 │ 311 │ 312 │ 321 │ 341 │

├─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┤

│Пн │

├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤

│ 1 Физ/Физc/з/с/з│ 1 Тех.механик214│ 1 ИТе/ИТе 17/ 29│ 1 МПО 303│ 1 Оавтоматики 34│ 1 ТОРем.легк. 38│

│ Самусик/Мовшук│ Арбуз С.М. │ Давыдов/Никитю│ Веренич А.Я. │ Середа И.С. │ Шпиталёв В.В РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 25.09 по 29.09.2017г. │

│ 2 Отех.механи214│ 2 Физ/Физc/з/с/з│ 2 МПО 303│ 2 ОСГНаук 310│ 2 ОППедагогик201│ 2 РАвтомобиле 38│

│ Арбуз С.М. │ Самусик/Мовшук│ Веренич А.Я. │ Громадина И.М. │ Ивчик Г.В. │ Шпиталёв В.В │

│ 3 ОбДОпроизво403│ 3 Защита НТот402│ 3 ОСГНаук 401│ 3 ТОс/х техни 16│ 3 МПО 216│ 3 ОППедагогик201│

│ Уласовец О.И │ Цудило Т.И. │ Жежейко Е.Л. │ Головин РАСПИСАНИЕ занятий с изменениями с 25.09 по 29.09.2017г. А.А. │ Сафронова Е. │ Ивчик Г.В. │


raspisanie-peresdach.html
raspisanie-pokazov-moskovskogo-blagotvoritelnogo-kinoforuma-detskij-kinomaj-28-noyabrya-2012-sreda.html
raspisanie-priema-prakticheskih-umenij-akkredituemih-po-specialnosti-lechebnoe-delo.html