РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ С УЧЁТОМ ЗАМЕН С 22.05.2017Г.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ С УЧЁТОМ ЗАМЕН С 22.05.2017Г.

┌──────────────╥───────────────╥───────────────╥───────────────╥───────────────╥───────────────╖

│ НЕДЕЛЯ 1 ║ Пн ║ ВТОРНИК ║ СРЕДА ║ ЧЕТВЕРГ ║ ПЯТНИЦА ║

├──────────────╫───┬───┬───┬───╫───┬───┬───┬───╫───┬───┬───┬───╫───┬───┬───┬───╫───┬───┬───┬───╢

│ ║ 1 │ 2 │ 3 │ 4 ║ 1 │ 2 │ 3 │ 4 ║ 1 │ 2 │ 3 │ 4 ║ 1 │ 2 │ 3 │ 4 ║ 1 │ 2 │ 3 │ 4 ║

├──────────────╫───┼───┼───┼───╫───┼───┼───┼───╫───┼───┼───┼───╫───┼───┼───┼───╫───┼───┼───┼───╢

│Арбуз С.М. ║212│271│ │ ║271│212│271│ ║ │ │ │ ║212│ │271│ ║ │ │ │ ║

│ ║Тех│Тех│ │ ║Мат│Тех│Тех│ ║ │ │ │ ║Тех│ │Тех│ ║ │ │ │ ║

│ ║214│214│ │ ║214│214│214│ ║ │ │ │ ║214│ │214│ ║ │ │ │ ║

│Базаковская Е.║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │261│242║ │ │ │ ║ │ │261│ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │МДП│Мат║ │ │ │ ║ │ │МДП│ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │410│410║ │ │ │ ║ │ │410│ ║

│Бествицкая Л.В║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │271│ │ ║221│271│ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ПЭт│ │ ║ООС│ПЭт│ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │309│ │ ║309│309│ │ ║

│Бисултанов А.М║ │ │ │ ║342│242│ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║РАв│Тав│ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ 39│ 39│ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│Брич Д.А. ║ │ │ │271║361│ │ │ ║ │ │242│261║361│ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │СтК║ККа│ │ │ ║ │ │СтК│СтК║ККа│ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │408║408│ │ │ ║ │ │408│408║408│ │ │ ║ │ │ │ ║

│Вакулич В РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ С УЧЁТОМ ЗАМЕН С 22.05.2017Г..С. ║342│213│221│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │342│361│ ║ │221│ │ ║

│ ║Физ│Физ│Физ│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │Физ│Физ│ ║ │Физ│ │ ║

│Веренич А.Я. ║ │381│ │311║ │ │ │311║ │ │311│311║ │ │311│ ║ │ │ │ ║

│ ║ │МПО│ │МПО║ │ │ │МПО║ │ │МПО│МПО║ │ │МПО│ ║ │ │ │ ║

│ ║ │303│ │303║ │ │ │303║ │ │303│303║ │ │303│ ║ │ │ │ ║

│Вильчук Е.В. ║ │ │ │242║212│271│242│ ║ │ │ │ ║ │242│212│271║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ИнГ║ИнГ│ИнГ│ИнГ│ ║ │ │ │ ║ │ИнГ│ИнГ│ИнГ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │409║409│409│409│ ║ │ │ │ ║ │409│409│409║ │ │ │ ║

│Водчиц М.В. ║ │ │213│213║313│ │213│213║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │УЭа│ТРА║ТОс│ │УЭа│ТРА║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ 20│ 20║ 20│ │ 20│ 20║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│Гмир С.Н. ║ │213│221│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │361│ ║ │221│ │ ║

│ ║ │Физ│Физ│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │Физ│ ║ │Физ│ │ ║

│Головин А.А. ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│Горошко С.А. ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │321║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ЭОс РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ С УЧЁТОМ ЗАМЕН С 22.05.2017Г.║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │210║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│Громадина И.М. ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│Гуринович В.М.║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│Давыдова Л.Н. ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║271│ │ │ ║271│ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ИТе│ │ │ ║ИТе│ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ 17│ │ │ ║ 17│ │ │ ║

│Диковицкий Н.П║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │221║ │ │321│321║ │321│321│ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ЭлМ║ │ │ЭРЭ│АТП║ │ЭРЭ│АТП│ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │108║ │ │108│108║ │108│108│ ║

│Довга Т.Н. ║ │ │ │ ║ │ │381│381║ │ │ │ ║ │ │ │381║ │ │381│ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ПрС│ПрС║ │ │ │ ║ │ │ │ПрС║ │ │ПрС│ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │204│204║ │ │ │ ║ │ │ │204║ │ │204│ ║

│Дубовская Е.В.║ │ │271│242║212│ │242│271║ │261│271│271║ │242│212│261║ │261│271│ ║

│ ║ │ │Рез│ИнГ║ИнГ│ │ИнГ│Рез║ │ОИн│Рез│Рез║ │ИнГ│ИнГ│ОИн║ │ОИн│Рез│ ║

│ ║ │ │404│404║404│ │404│404║ │404│404│404║ │404│404│404║ │404│404│ ║

│Дудко С.Н. ║ │ │361│ ║ │ │ │ ║ │ │ │361║261│ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │КМС│ ║ │ │ │ ║ │ │ │КМС║ТДО│ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ 32│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ 32║ 32│ │ │ ║ │ │ │ ║

│Жежейко РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ С УЧЁТОМ ЗАМЕН С 22.05.2017Г. Е.Л. ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║242│311│ │ ║311│221│ │ ║ │242│311│ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ОСГ│ОПр│ │ ║ОПр│ОПр│ │ ║ │ОСГ│ОПр│ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║401│401│ │ ║401│401│ │ ║ │401│401│ ║

│Жук О.А. ║ │ │ │ ║ │361│ │ ║ │361│ │ ║ │ │ │ ║ │ │361│ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ЭОр│ │ ║ │ЭОр│ │ ║ │ │ │ ║ │ │ЭОр│ ║

│ ║ │ │ │ ║ │304│ │ ║ │304│ │ ║ │ │ │ ║ │ │304│ ║

│Застровская О.║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │261│ │ ║ │ │ │261║ │261│ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ОИн│ │ ║ │ │ │ОИн║ │ОИн│ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │306│ │ ║ │ │ │306║ │306│ │ ║

│Зинович Ю.С. ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│Зубарева Н.Л. ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│Ивчик Г.В. ║381│ │ │ ║ │ │ │ ║381│ │ │ ║ │ │ │ ║381│ │ │ ║

│ ║МВР│ │ │ ║ │ │ │ ║МВР│ │ │ ║ │ │ │ ║МВР│ │ │ ║

│ ║201│ │ │ ║ │ │ │ ║201│ │ │ ║ │ │ │ ║201│ │ │ ║

│Пробирок Д.И. ║313│313│212│212║ │ │212│212║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │211│211│ ║

│ ║С/х│С/х│С/х│С/х║ │ │С/х│С/х║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │С/х│С/х│ ║

│ ║ 30│ 30│ 30│ 30║ │ │ 30│ 30║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ 30│ 30│ ║

│Повелитель Е РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ С УЧЁТОМ ЗАМЕН С 22.05.2017Г..В. ║361│221│ │ ║ │ │ │ ║361│221│212│ ║ │212│ │361║ │ │ │ ║

│ ║ИнЯ│ИнЯ│ │ ║ │ │ │ ║ИнЯ│ИнЯ│ИнЯ│ ║ │ИнЯ│ │ИнЯ║ │ │ │ ║

│ ║203│203│ │ ║ │ │ │ ║203│203│203│ ║ │203│ │203║ │ │ │ ║

│Кривенчук И.В.║ │ │ │361║ │271│ │361║ │ │361│ ║ │ │ │271║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ОДи║ │ИнГ│ │ОДи║ │ │ОДи│ ║ │ │ │ИнГ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │405║ │405│ │405║ │ │405│ ║ │ │ │405║ │ │ │ ║

│Кривецкий В.В.║221│ │ │ ║ │ │ │ ║221│321│ │ ║321│ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ОЭМ│ │ │ ║ │ │ │ ║ОЭМ│Оав│ │ ║Оав│ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║211│ │ │ ║ │ │ │ ║211│211│ │ ║211│ │ │ ║ │ │ │ ║

│Лапиков И.И. ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │212│ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ЭкМ│ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ 23│ │ ║

│Левченко А.Н. ║ │ │311│381║381│311│ │ ║ │ │381│381║ │ │ │311║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ЭОт│ЭОр║ЭОр│ЭОт│ │ ║ │ │ЭОр│ЭОр║ │ │ │ЭОт║ │ │ │ ║

│ ║ │ │302│302║302│302│ │ ║ │ │302│302║ │ │ │302║ │ │ │ ║

│Макаревич Р.О.║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │212║ │ │ │212║212│ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │УЭа║ │ │ │УЭа║УЭа│ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ 21║ │ │ │ 21║ 21│ │ │ ║

│Мацкевич Т.Н. ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│Мендель В РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ С УЧЁТОМ ЗАМЕН С 22.05.2017Г..Н. ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

└──────────────╨───┴───┴───┴───╨───┴───┴───┴───╨───┴───┴───┴───╨───┴───┴───┴───╨───┴───┴───┴───╜

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ С УЧЁТОМ ЗАМЕН С 22.05.2017Г.

┌──────────────╥───────────────╥───────────────╥───────────────╥───────────────╥───────────────╖

│ НЕДЕЛЯ 1 ║ Пн ║ ВТОРНИК ║ СРЕДА ║ ЧЕТВЕРГ ║ ПЯТНИЦА ║

├──────────────╫───┬───┬───┬───╫───┬───┬───┬───╫───┬───┬───┬───╫───┬───┬───┬───╫───┬───┬───┬───╢

│ ║ 1 │ 2 │ 3 │ 4 ║ 1 │ 2 │ 3 │ 4 ║ 1 │ 2 │ 3 │ 4 ║ 1 │ 2 │ 3 │ 4 ║ 1 │ 2 │ 3 │ 4 ║

├──────────────╫───┼───┼───┼───╫───┼───┼───┼───╫───┼───┼───┼───╫───┼───┼───┼───╫───┼───┼───┼───╢

│Мовшук А.В. ║342│ │ │ ║ │ │311│242║ │ │ │ ║ │342│242│ ║321│ │ │ ║

│ ║Физ│ │ │ ║ │ │Физ│Физ║ │ │ │ ║ │Физ│Физ│ ║Физ│ │ │ ║

│Невар С.В. ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│Невдах С.И. ║ │ │ │ ║ │ │311│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║321│ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │Физ│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║Физ│ │ │ ║

│Никитюк А.В. ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║271│ │ │ ║271│ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ИТе│ │ │ ║ИТе│ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ 29│ │ │ ║ 29│ │ │ ║

│Полевчук Л.В. ║242│ │ │ ║242│ │ │ ║ │ │ │ ║242│ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║Тех│ │ │ ║Тех│ │ │ ║ │ │ │ ║Тех│ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║307│ │ │ ║307│ │ │ ║ │ │ │ ║307│ │ │ ║ │ │ │ ║

│Полховская С.Н║ │ │242│ ║ │221│ │ ║ │ │ │ ║ │ │221│ ║ │ │221│ ║

│ ║ │ │Бел│ ║ │Пси│ │ ║ │ │ │ ║ │ │Пси РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ С УЧЁТОМ ЗАМЕН С 22.05.2017Г.│ ║ │ │Пси│ ║

│ ║ │ │310│ ║ │310│ │ ║ │ │ │ ║ │ │310│ ║ │ │310│ ║

│Пратасеня С.А.║ │ │ │313║ │ │313│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ПрЭ║ │ │ПрЭ│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ 26║ │ │ 26│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│Прохорович И.И║ │342│ │ ║ │ │ │ ║342│ │321│ ║ │ │ │ ║361│ │ │ ║

│ ║ │Отр│ │ ║ │ │ │ ║Отр│ │Отр│ ║ │ │ │ ║Отр│ │ │ ║

│ ║ │ 31│ │ ║ │ │ │ ║ 31│ │ 31│ ║ │ │ │ ║ 31│ │ │ ║

│Ракицкий В.М. ║311│311│313│ ║311│313│ │ ║311│ │ │ ║ │311│ │ ║311│311│ │ ║

│ ║ТОП│Рма│Рма│ ║ТОс│ТОП│ │ ║ТОП│ │ │ ║ │Рма│ │ ║ТОП│Рма│ │ ║

│ ║ 12│ 12│ 12│ ║ 12│ 12│ │ ║ 12│ │ │ ║ │ 12│ │ ║ 12│ 12│ │ ║

│Самусик С.Н. ║271│212│ │ ║ │ │ │313║261│271│ │ ║381│ │ │ ║261│381│ │ ║

│ ║Физ│Физ│ │ ║ │ │ │Физ║Физ│Физ│ │ ║Физ│ │ │ ║Физ│Физ│ │ ║

│Сафронова Е.А.║ │ │ │221║ │ │ │221║271│ │221│ ║ │ │ │221║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ЭСн║ │ │ │ЭСн║ЭОЭ│ │ЭСн│ ║ │ │ │ЭСн║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │216║ │ │ │216║216│ │216│ ║ │ │ │216║ │ │ │ ║

│Сачевичик Л.М РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ С УЧЁТОМ ЗАМЕН С 22.05.2017Г..║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│Святощик С.В. ║ │ │ │ ║ │213│ │ ║ │212│ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │Ос/│ │ ║ │Ос/│ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │305│ │ ║ │305│ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│Середа И.С. ║ │ │ │ ║ │ │221│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │242│ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ТЭР│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ЭОЭ│ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ 34│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ 34│ ║

│Сманцер С.И. ║ │ │381│ ║221│381│ │ ║ │381│ │ ║221│381│ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │МАв│ ║ТОЭ│МАв│ │ ║ │МАв│ │ ║ТОЭ│МАв│ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │212│ ║212│212│ │ ║ │212│ │ ║212│212│ │ ║ │ │ │ ║

│Снитовец А.И. ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║321│ │ │ ║ │321│ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║МПО│ │ │ ║ │МПО│ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║206│ │ │ ║ │206│ │ ║ │ │ │ ║

│Трофимович С.М║ │242│342│342║ │342│342│342║ │242│342│342║ │ │342│342║242│342│342│ ║

│ ║ │УАв│ТЭа│ТЭа║ │ТЭа│ТЭа│ТЭа║ │УАв│ТЭа│ТЭа║ │ │ТЭа│ТЭа║УАв│ТЭа│ТЭа│ ║

│ ║ │ 22│ 22│ 22║ │ 22│ 22│ 22║ │ 22│ 22│ 22║ │ │ 22│ 22║ 22│ 22│ 22│ ║

│Цудило Т.И. ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │261│381│ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ООС│ООС│ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │402│402│ ║ │ │ │ ║

│Шаблинская Н.Г║ │ │ │ ║ │ │361│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │Спе│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │411│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│Шелест РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ С УЧЁТОМ ЗАМЕН С 22.05.2017Г. Е.А. ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│Шпаковский А.И║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │342│ │ ║342│ │ │ ║342│ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ЭлО│ │ ║ЭлО│ │ │ ║ЭлО│ │ │ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │39А│ │ ║39А│ │ │ ║39А│ │ │ ║

│Шпиталёв В.В. ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│Янковец Л.Н. ║ │361│ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │361│261│ ║ │361│ │ ║

│ ║ │ТПр│ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ТПр│СЗд│ ║ │САс│ │ ║

│ ║ │ 33│ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ 33│ 33│ ║ │ 33│ │ ║

│Якимчук О.В. ║361│221│ │ ║ │ │ │ ║361│221│212│ ║ │212│ │361║ │ │ │ ║

│ ║ИнЯ│ИнЯ│ │ ║ │ │ │ ║ИнЯ│ИнЯ│ИнЯ│ ║ │ИнЯ│ │ИнЯ║ │ │ │ ║

│ ║202│202│ │ ║ │ │ │ ║202│202│202│ ║ │202│ │202║ │ │ │ ║

│Ярмольчук В.В.║213│ │ │ ║213│ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║Тех│ │ │ ║Тех│ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│ ║301│ │ │ ║301│ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║

│Ясинский С.А. ║271│212│ │ ║ │ │ │313║261│271│ │ ║381│ │ │ ║261│381│ │ ║

│ ║Физ│Физ│ │ ║ │ │ │Физ║Физ│Физ│ │ ║Физ│ │ │ ║Физ│Физ│ │ ║

│ ║/з4│/з4│ │ ║ │ │ │/з РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ С УЧЁТОМ ЗАМЕН С 22.05.2017Г.4║/з4│/з4│ │ ║/з4│ │ │ ║/з4│/з4│ │ ║

│Тимошей Н.Ф. ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║212│ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │212│ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║Пси│ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │Пси│ ║

│ ║ │ │ │ ║ │ │ │ ║102│ │ │ ║ │ │ │ ║ │ │102│ ║

└──────────────╨───┴───┴───┴───╨───┴───┴───┴───╨───┴───┴───┴───╨───┴───┴───┴───╨───┴───┴───┴───╜

ПРАКТИКА: 211 – Пн.,Вт. Уч. Тракторы (Савочкин И.В., Макарквич Р.О., каб. 21)

211 – Ср.,Чт., Пт. 1-я пара Уч. С/х машины (Пробирок Д.И. каб.30)

213 – Ср., Чт., Пт. Уч.Тракторы Савочкин И.В., Водчиц М.В.каб. 20)

261 – Пн., Вт РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ С УЧЁТОМ ЗАМЕН С 22.05.2017Г.. по Технологии проц. осн. деревообр. (Сачевичик Л.М.,каб.213)

241 – Сварочно-термическая

281 – по Инф.технологиям (Давыдова Л.Н., Никитюк А.В. каб. 17/29)

321 – Пн.,Вт. Педагогическая (Снитовец А.И,каб206. Бествицкая Л.В.,каб.309)

313 - Ср., Чт., Пт. по ПрЭМТП_________

331, 371 – для получения квалификации по профессии рабочего

341 – для увеличение квалификации

Уч. часть

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ С УЧЁТОМ ЗАМЕН С 22.05.2017Г. С УЧЁТОМ ЗАМЕН С 22.05.2017Г.

┌─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐

│ 211 │ 212 │ 213 │ 221 │ 242 │ 261 │

├─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┤

│Пн │

├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤

│ 1 см.практики │ 1 Тех.механик214│ 1 Тех.механик301│ 1 ОЭМикр.пр.т211│ 1 Тех.механик307│ 1 см.практики │

│ │ Арбуз С.М. │ Ярмольчук В. │ Кривецкий В. │ Полевчук Л.В │ │

│ 2 │ 2 Физ/Физc/з//з4│ 2 Физ/Физг/з/c/з│ 2 ИнЯ/ИнЯ203/202│ 2 УАвтомобиле 22│ 2 │

│ │ Самусик/Ясинск│ Вакулич/Гмир С│ Повелитель /Якимчу РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ С УЧЁТОМ ЗАМЕН С 22.05.2017Г.│ Трофимович С │ │

│ 3 │ 3 С/х машины 30│ 3 УЭавтомобил 20│ 3 Физ/Физг/з/c/з│ 3 Бел.яз.пр.л310│ 3 │

│ │ Пробирок Д.И. │ Водчиц М.В. │ Вакулич/Гмир С│ Полховская С │ │

│ 4 │ 4 С/х машины 30│ 4 ТРАКТОРЫ 20│ 4 ЭСнабжение 216│ 4 ИнГ/ИнГ404/409│ 4 │

│ │ Пробирок Д.И. │ Водчиц М.В. │ Сафронова Е. │ Дубовск/Вильчу│ │

├─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┤

│ВТОРНИК │

├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤

│ 1 │ 1 ИнГ/ИнГ404/409│ 1 Тех.механик301│ 1 ТОЭлектроте212│ 1 Тех РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ С УЧЁТОМ ЗАМЕН С 22.05.2017Г..механик307│ 1 │

│ │ Дубовск/Вильчу│ Ярмольчук В. │ Сманцер С.И. │ Полевчук Л.В │ │

│ 2 │ 2 Тех.механик214│ 2 Ос/х пр-ва 305│ 2 Психология 310│ 2 Тавтом.и дв 39│ 2 │

│ │ Арбуз С.М. │ Святощик С.В │ Полховская С │ Бисултанов А │ │

│ 3 │ 3 С/х машины 30│ 3 УЭавтомобил 20│ 3 ТЭРабот 34│ 3 ИнГ/ИнГ404/409│ 3 │

│ │ Пробирок Д.И. │ Водчиц М.В. │ Середа И.С. │ Дубовск/Вильчу│ │

│ 4 │ 4 С/х РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ С УЧЁТОМ ЗАМЕН С 22.05.2017Г. машины 30│ 4 ТРАКТОРЫ 20│ 4 ЭСнабжение 216│ 4 Физ.культ.ис/з│ 4 │

│ │ Пробирок Д.И. │ Водчиц М.В. │ Сафронова Е. │ Мовшук А.В. │ │

├─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┤

│СРЕДА │

├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤

│ 1 см.практики │ 1 Психология 102│ 1 см.практики │ 1 ОЭМикр.пр.т211│ 1 ОСГНаук 401│ 1 Физ/Физc/з//з4│

│ │ Тимошей Н.Ф. │ │ Кривецкий В. │ Жежейко Е.Л. │ Самусик/Ясинск│

│ 2 │ 2 Ос/х пр-ва 305│ 2 │ 2 ИнЯ/ИнЯ РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ С УЧЁТОМ ЗАМЕН С 22.05.2017Г.203/202│ 2 УАвтомобиле 22│ 2 ОИн/ОИн404/306│

│ │ Святощик С.В │ │ Повелитель /Якимчу│ Трофимович С │ Дубовск/Застро│

│ 3 │ 3 ИнЯ/ИнЯ203/202│ 3 │ 3 ЭСнабжение 216│ 3 СтКач-во пр408│ 3 МДПроизводс410│

│ │ Повелитель /Якимчу│ │ Сафронова Е. │ Брич Д.А. │ Базаковская │

│ 4 │ 4 УЭавтомобил 21│ 4 │ 4 ЭлМашины 108│ 4 Материалове410│ 4 СтКач-во пр408│

│ │ Макаревич Р. │ │ Диковицкий Н │ Базаковская │ Брич Д.А. │

├─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┤

│ЧЕТВЕРГ │

├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤

│ 1 │ 1 Тех.механик214│ 1 │ 1 ТОЭлектроте212│ 1 Тех.механик307│ 1 ТДОпроизвод 32│

│ │ Арбуз С РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ С УЧЁТОМ ЗАМЕН С 22.05.2017Г..М. │ │ Сманцер С.И. │ Полевчук Л.В │ Дудко С.Н. │

│ 2 │ 2 ИнЯ/ИнЯ203/202│ 2 │ 2 ОПрава 401│ 2 ИнГ/ИнГ404/409│ 2 ООСр.иЭнерг402│

│ │ Повелитель /Якимчу│ │ Жежейко Е.Л. │ Дубовск/Вильчу│ Цудило Т.И. │

│ 3 │ 3 ИнГ/ИнГ404/409│ 3 │ 3 Психология 310│ 3 Физ.культ.ис/з│ 3 СЗдревесины 33│

│ │ Дубовск/Вильчу│ │ Полховская С │ Мовшук А.В. │ Янковец Л.Н. │

│ 4 │ 4 УЭавтомобил 21│ 4 │ 4 ЭСнабжение 216│ 4 │ 4 ОИн/ОИн РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ С УЧЁТОМ ЗАМЕН С 22.05.2017Г.404/306│

│ │ Макаревич Р. │ │ Сафронова Е. │ │ Дубовск/Застро│

├─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┤

│ПЯТНИЦА │

├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤

│ 1 │ 1 УЭавтомобил 21│ 1 │ 1 ООСр.иЭнерг309│ 1 УАвтомобиле 22│ 1 Физ/Физc/з//з4│

│ │ Макаревич Р. │ │ Бествицкая Л │ Трофимович С │ Самусик/Ясинск│

│ 2 С/х машины 30│ 2 ЭкМатериалы 23│ 2 │ 2 Физ/Физг/з/c/з│ 2 ОСГНаук 401│ 2 ОИн/ОИн404/306│

│ Пробирок Д.И. │ Лапиков И.И. │ │ Вакулич/Гмир С│ Жежейко Е.Л. │ Дубовск/Застро РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ С УЧЁТОМ ЗАМЕН С 22.05.2017Г.│

│ 3 С/х машины 30│ 3 Психология 102│ 3 │ 3 Психология 310│ 3 ЭОЭлектрони 34│ 3 МДПроизводс410│

│ Пробирок Д.И. │ Тимошей Н.Ф. │ │ Полховская С │ Середа И.С. │ Базаковская │

└─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘

┌─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐

│ 271 │ 311 │ 313 │ 321 │ 342 │ 361 │ 381 │

├─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┤

│Пн │

├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤

│ 1 Физ/Физc/з//з4│ 1 ТОП в жив-в 12│ 1 С/х машины 30│ 1 см.практики │ 1 Физ/Физг/з/с/з│ 1 ИнЯ/ИнЯ203/202│ 1 МВР 201│

│ Самусик/Ясинск│ Ракицкий В.М │ Пробирок Д.И РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ С УЧЁТОМ ЗАМЕН С 22.05.2017Г.. │ │ Вакулич/Мовшук│ Повелитель /Якимчу│ Ивчик Г.В. │

│ 2 Тех.механик214│ 2 Рмашин 12│ 2 С/х машины 30│ 2 │ 2 Отруда 31│ 2 ТПр-ва мебе 33│ 2 МПО 303│

│ Арбуз С.М. │ Ракицкий В.М │ Пробирок Д.И. │ │ Прохорович И │ Янковец Л.Н. │ Веренич А.Я. │

│ 3 РезДрев.дер404│ 3 ЭОтрасли 302│ 3 Рмашин 12│ 3 │ 3 ТЭавтомобил 22│ 3 КМС изделий 32│ 3 МАвтСвар.пр212│

│ Дубовская Е. │ Левченко А РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ С УЧЁТОМ ЗАМЕН С 22.05.2017Г..Н │ Ракицкий В.М │ │ Трофимович С │ Дудко С.Н. │ Сманцер С.И. │

│ 4 СтКач-во пр408│ 4 МПО 303│ 4 ПрЭМТП 26│ 4 │ 4 ТЭавтомобил 22│ 4 ОДиз.мебели405│ 4 ЭОрганизаци302│

│ Брич Д.А. │ Веренич А.Я. │ Пратасеня С. │ │ Трофимович С │ Кривенчук И. │ Левченко А.Н │

├─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┤

│ВТОРНИК │

├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤

│ 1 Материалове214│ 1 ТОс/х техни 12│ 1 ТОс/х техни 20│ 1 │ 1 РАвтомобиле 39│ 1 ККач.пр.в РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ С УЧЁТОМ ЗАМЕН С 22.05.2017Г. с408│ 1 ЭОрганизаци302│

│ Арбуз С.М. │ Ракицкий В.М │ Водчиц М.В. │ │ Бисултанов А │ Брич Д.А. │ Левченко А.Н │

│ 2 ИнГ/ИнГ409/405│ 2 ЭОтрасли 302│ 2 ТОП в жив-в 12│ 2 │ 2 ТЭавтомобил 22│ 2 ЭОрганизаци304│ 2 МАвтСвар.пр212│

│ Вильчук/Кривен│ Левченко А.Н │ Ракицкий В.М │ │ Трофимович С │ Жук О.А. │ Сманцер С.И. │

│ 3 Тех.механик214│ 3 Физ РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ С УЧЁТОМ ЗАМЕН С 22.05.2017Г./Физс/з//з4│ 3 ПрЭМТП 26│ 3 │ 3 ТЭавтомобил 22│ 3 Спец.об.меб411│ 3 ПрСвар.Конс204│

│ Арбуз С.М. │ Мовшук /Невдах│ Пратасеня С. │ │ Трофимович С │ Шаблинская Н │ Довга Т.Н. │

│ 4 РезДрев.дер404│ 4 МПО 303│ 4 Физ/Физc/з//з4│ 4 │ 4 ТЭавтомобил 22│ 4 ОДиз.мебели405│ 4 ПрСвар.Конс204│

│ Дубовская Е. │ Веренич А.Я. │ Самусик/Ясинск│ │ Трофимович С │ Кривенчук И. │ Довга Т.Н РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ С УЧЁТОМ ЗАМЕН С 22.05.2017Г.. │

├─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┤

│СРЕДА │


raspisanie-provedeniya-ege-i-gia-v-2012-godu.html
raspisanie-provedeniya-gia-vipusknikov-v-novoj-forme.html
raspisanie-provedeniya-meropriyatij-festivalya.html